بسم الله

دولت اسلامى دشمنانى هم دارد. دولت اسلامى دو دسته دشمن دارد؛ یك دسته دشمنان شناخته شده هستند...دسته‏ى دوم دشمنان درونى‏اند؛ یعنى آفت‏ها، بیمارى‏ها و میكروب‏ها. مرگ ما بیش از آنچه ناشى از این باشد كه دیگرى بیاید ما را بكُشد، ناشى از این است كه در درون خودمان اختلافى به‏وجود مى‏آید. غالباً مرگ‏هاى ما ناشى از ویروسى، میكروبى، بیمارى‏یى و سلول عاصى‏یى است كه سرطان درست مى‏كند؛ كمتر ناشى از این است كه كسى بیاید آدم را بكُشد. دولت اسلامى هم همین‏طور است؛ باید مواظب دشمن‏هاى درونى‏اش باشد؛ اینها آفتهایش است.


بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران‏‏؛ 8 شهریور 1384

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1389    | توسط: مهدی شفاعتی    | طبقه بندی: نصیحت، راه‌کار،     | نظرات()