بسم الله

امروز مهمترین طرح دشمن، «انتظار» است. دشمن منتظر نشسته است تا این میكروب در داخل این كالبد سالم و نیرومند؛ یعنى كالبد نظام اسلامى و جمهورى اسلامى، اثر كند. لذا ما باید مراقب باشیم. امروز آنها منتظرند كه فساد در داخل این كشور نفوذ پیدا كند؛ تردید در اذهان جوانان این كشور نفوذ پیدا كند؛ سرگرمیهاى باز دارنده و فاسد، بر آرمانهاى بزرگ غلبه پیدا كند؛ دنیا طلبى و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود و لذّت پول و زندگى راحت و تجمّلاتى، خود را زیر دندان عناصر انقلابى نشان دهد.

بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار فرماندهان و اعضاى «سپاه پاسداران انقلاب اسلامى»؛ 15 دی 1373


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1389    | توسط: مهدی شفاعتی    | طبقه بندی: راه‌کار، نصیحت،     | نظرات()