بسم الله

یكى دیگر از كارهائى كه باید در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مسائل گوناگون اجتماعى و سیاسى و علمى انجام بگیرد، میدان دادن به دانشجوست براى اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناك بود. این كرسى‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى آزاداندیشى كه ما گفتیم، در دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید تحقق پیدا كند و باید تشكیل بشود. اگر چنانچه بحثهاى مهم تخصصى در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى سیاسى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى اجتماعى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگون حتّى فكرى و مذهبى، در محیطهاى سالمى بین صاحبان توان و قدرتِ بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتى كه از كشاندن این بحثها به محیطهاى عمومى و اجتماعى ممكن است پیش بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد.

بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها؛ 8 شهریور 1388


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 آذر 1389    | توسط: مهدی شفاعتی    | طبقه بندی: نصیحت، راه‌کار،     | نظرات()