بسم الله

باید به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم، سوءظن به خدا نداشته باشیم. ما كجا، كِى عمل كردیم و اقدام كردیم و خدا به ما كمك نكرده؟ آن جائى كه ما دچار مشكل شدیم، دچار ضعف و شكست شدیم، آن جائى است كه عمل نكردیم، حق عمل را ادا نكردیم. هر جا حق عمل را ادا كردیم، خداى متعال به ما كمك كرده، و این وعده‌ى الهى است.

‌بیانات در دیدار رؤساى قضائى كشورهاى اسلامى؛ 14 مرداد 1386


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 شهریور 1390    | توسط: مهدی شفاعتی    | طبقه بندی: راه‌کار، نصیحت،     | نظرات()