هزار حرف نگفته در این سخنرانی‌های ما هم گاهی حرف‌های خوبی در گوشه کنار هست. منتها غالبا دقت نمی‌شود و همین‌طور ناپدید می‌گردد. «ره‌بر» http://1000harf.mihanblog.com 2018-08-15T10:45:13+01:00 text/html 2012-04-22T10:34:41+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی مگر ما کم‌تر از یک اروپایی می‌فهمیم؟! http://1000harf.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br>چه خوب است كارخانه‏‌هایى كه در كشور ما وجود دارد؛ چه آن‏‌هایى كه در اختیار دولت است و چه آن‏‌هایى كه در اختیار مردم است یک مقدار از درآمدشان را براى تحقیق، براى پیشبرد كار و براى كیفیت بخشیدن به كالاى تولیدی‌شان صرف كنند.<br>چرا ما باید بنشینیم كه دیگرى در اروپا، یا در یك گوشه‏‌ى دیگر دنیا تحقیقى بكند و ما از او یاد بگیریم؟! مگر ما كم‌تر از آن‏‌ها هستیم؟! مگر ما كم‌تر مى‏‌فهمیم؟!<br><br></font></div><h3 style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="1">بیانات در دیدار كارگران و فرهنگیان كشور، به مناسبت «روز كارگر» و «روز معلم»؛ 15 اردیبهشت 1372<br></font></h3><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2012-04-21T11:21:01+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی تولید داخلی و ماجرای ساختمان اجلاس سران http://1000harf.mihanblog.com/post/46 <div style="text-align: justify;"><font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br>باید به طرف مصرف تولیدات داخلى رفت. وقتى مى‏‌خواستند ساختمان اجلاس بین‏‌المللى را بسازند -ساختمانى كه امروز ما پُزش را مى‏‌دهیم- مهندسان آن این‌جا آمدند.<br>من به آن‏‌ها گفتم تصمیم قطعى بگیرید كه در این ساختمان هیچ مصالح خارجى به‌كار نرود. فقط در آخرِ كار در بخشى از كارهاى صوتى و الكترونیكى و استفاده از موكت نسوزى كه در داخل نمى‏‌توانیم تولید كنیم، از تولیدات خارجى استفاده كردند.<br>این ساختمانِ به آن عظمت، نود و چند درصد مصالحش از تولیدات داخلى است. بنده در قضیه ساختِ آن ساختمان چند بار قاطع این موضوع را گفتم و ابلاغ كردم كه رفتند و دنبال كردند و شد.<br><br></font></div><h3 style="text-align: justify; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1">بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت‌؛ 5 شهریور 1382</font><br></font></h3><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2011-08-24T08:21:30+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی سم ِ قاتل ِ شب ِ قدر! http://1000harf.mihanblog.com/post/45 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br>شب قدر را كسى به دعا و مناجات و گریه و توجه به خدا و نماز و استغفار و امثال این‌ها بگذراند، بعد فرداى آن روز، وقتى كه در بین جمع مى‏‌آید و مردم را در خیابان‌ها مشغول كار خودشان مى‏‌بیند، در دل خود بگوید: اى بیچاره‏‌ها! شما دیشب در چه حالى بودید، ما چه حالى داشتیم؛ شما غافل بودید! یعنى خود را از دیگران بالاتر حساب كند و این چنین بپندارد. هركدام از این‌ها باشد، براى پیشرفت تكاملى انسان، سم قاتل است.<br><br></font></div><h3 style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">سخنرانى در دیدار با اقشار مختلف مردم در روز بیست‏ وسوم ماه مبارك رمضان؛ 30 فروردین 1369</font><br></font></h3><div style="text-align: justify;"><br> </div> text/html 2011-08-23T11:47:22+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی حُسن ِ ظن به خدا http://1000harf.mihanblog.com/post/44 <div style="text-align: justify;"><font size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسم الله</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">باید به خداى متعال حسن‌ظن داشته باشیم، سوءظن به خدا نداشته باشیم. ما كجا، كِى عمل كردیم و اقدام كردیم و خدا به ما كمك نكرده؟ آن جائى كه ما دچار مشكل شدیم، دچار ضعف و شكست شدیم، آن جائى است كه عمل نكردیم، حق عمل را ادا نكردیم. هر جا حق عمل را ادا كردیم، خداى متعال به ما كمك كرده، و این وعده‌ى الهى است</span></font>.<br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; text-align: justify;"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">‌بیانات در دیدار رؤساى قضائى كشورهاى اسلامى؛ 14 مرداد 1386</font><br></font></h3><div style="text-align: justify;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span></font></div> text/html 2011-04-20T12:02:54+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی اختلاف نظرهای خوب http://1000harf.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br>ممكن است بعضى نقاط اختلاف نظرى درباره مسائل سیاسى و غیره بین اشخاص باشد - باشد - اختلاف نظر داشتن، حتّى در مسائل دینى، گاهى موجب دعوا نیست. اگر هواى نفس نباشد، اگر خودخواهى نباشد، اگر مصلحتِ قبیله‏‌گرایى نباشد؛ مصلحت كشور، مصلحت نظام، آینده‏‌هاى بلندمدّت مورد نظر باشد، این جنجال‌ها و این مناقشه‏‌ها چیزى نیست كه دو گروه را، دو نفر را، دو انسان انقلابى را به جان هم بیندازد.<br><br><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران؛ 9 مهر 1378</font><br></font> </div> text/html 2011-04-19T12:33:58+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی خودی و غیر خودی! http://1000harf.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1">بسم الله</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">گفته مى‌‏شود «خودى» و «غیر خودى». حالا خودى و غیر خودى داریم یا نداریم؟ اگر بخواهیم ملت را حساب كنیم، نه؛ آحاد ملت همه خودیند. اما جریانات سیاسى، بله؛ جریان خودى داریم، جریان غیرخودى هم داریم.</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-weight: bold;">خودى كیست؟</span> خودى آن است كه دلش براى اسلام مى‏‌تپد؛ دلش براى انقلاب مى‏‌تپد؛ به امام ارادت دارد؛ براى مردم به صورت حقیقى - نه ادّعایى - احترام قائل است.</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="font-weight: bold;">غیر خودى كیست؟</span> غیر خودى كسى است كه دستورش را از بیگانه مى‏‌گیرد؛ دلش براى بیگانه مى‏‌تپد؛ دلش براى برگشتن امریكا مى‏‌تپد. غیر خودى آن كسى است كه از اوایل انقلاب در فكر ایجاد رابطه دوستانه با امریكا بود. به امام اهانت مى‏‌كرد؛ اما براى امریكا اظهار علاقه مى‏‌نمود! كسى به امام اهانت مى‏‌كرد، ناراحت نمى‏‌شد؛ اما اگر كسى به دشمنان بیرون از مرز یا همدستان آنها اهانت مى‏‌كرد، ناراحت مى‏‌شد!</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">این‌ها غریبه‏‌اند. اسم‌شان چیست؟ هرچه باشد؛ چه كسى هستند؟ به ما ربطى ندارد كه حالا بخواهم در خطبه‏‌هاى نماز جمعه اسم كسى را بیاورم. هر كس این‏‌طور باشد، غریبه است و خدا كند این‏‌طورى نداشته باشیم.</font><br><br><h3><font style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1"><span style="font-weight: normal;">خطبه‏‌هاى نماز جمعه‌‏ى تهران به امامت مقام معظم رهبرى‏؛ 8 مرداد 1378</span></font><br></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font></div> text/html 2011-04-16T10:14:46+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی احساسات شخصی یک کارگردان! http://1000harf.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1">بسم الله</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">این خانم [تهمینه میلانی] گفتند كه من دنبال احساسات شخصى خودم هستم، خیلى خوب، عیب ندارد، تشخیص شخصى خودتان را بسازید؛ اما با همین كار، نیت خدایى بكنید. نیت كنید كه خدا را از خودتان راضى كنید و اجر ببرید. كار مهمى دارید انجام مى‏‌دهید؛ چرا خودتان را از اجر محروم مى‌‏كنید؟</font><br><br></div><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="2"><font size="1">بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعى از كارگردانان سینما و تلویزیون‏؛ 23خرداد1385</font></font></h3><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1"><span style="font-weight: bold;">» مرتبط:</span><br><a href="http://www.mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=40057" target="_blank" title="مشرق نیوز">میلانی: همه ایرانی‌ها عقده‌ای هستند!</a><br><a href="http://1jonubi.blogfa.com/post-195.aspx" target="_blank" title="">ایرانی عقده‌ای‌ست...</a><br><a href="http://mystar.persianblog.ir/post/47/" target="_blank" title="">دوئل فراستی و میلانی در برنامه هفت</a><br></font><br> text/html 2011-02-04T14:08:44+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی ملت‌های اسلامی مجرب شده‌اند http://1000harf.mihanblog.com/post/39 <font size="2"><font size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسم الله</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">مى‏بینیم كه ملتهاى اسلامى مجرب شده‏اند و دارند عمل مى‏كنند؛ یك نمونه، جمهورى اسلامى بود؛ و این نمونه‏ى اول بود. ما به خاطر این‏كه اولین نمونه بودیم، مشكلات بسیارى را گذراندیم. مسلمانان باید از این نمونه، تجربه بیندوزند. آن ملتهایى كه امروز بخواهند در كشورهاى خودشان حركت اسلامى را تحقق ببخشند، مى‏توانند كار جامعترى از ملت ایران نشان بدهند و به منصه‏ى ظهور بیاورند؛ اگر خدا كمك كند و اگر آنها همت كنند.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">دیدار با مسؤولان و كارگزاران در مراسم دهه‏ى فجر، در سالروز عید سعید مبعث‏؛ 13 بهمن 1370</font><br></font></h3> text/html 2011-01-30T11:24:52+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی چشم‌ها را باید باز کرد http://1000harf.mihanblog.com/post/36 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">[در جنگ فرهنگی] مثل جنگ نظامى، چشمها را باید باز كرد و صحنه را شناخت. در جنگ نظامى هم، هر طرفى كه بدون شناسایى و دیده‏بانى و بدون دانستن وضعیت دشمن، چشمش را ببندد، سرش را پایین بیندازد و جلو برود، شكست خواهد خورد. در جنگ فرهنگى هم، همین‏طور است. اگر ندانید كه دشمن كار مى‏كند، یا از آن‏كه مى‏داند، فرمان نبرید، از فرمانده‏ى فرهنگى دستور نگیرید، یا او از نیروى شما استفاده نكند و مانور و سازماندهى را درست انجام ندهد، پشت سرش شكست است.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(153, 153, 153);"><font size="1">دیدار با معلمان و مسؤولان امور فرهنگى كشور و جمعى از كارگران؛ 12 اردیبهشت 1369</font></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font> text/html 2011-01-30T08:34:47+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی اراده ملت‌ها http://1000harf.mihanblog.com/post/38 <font size="2"><font size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بسم الله</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">كشورهاى عربى اطراف اسرائیل، براى آن‏كه این كشور در بُرد تیر آنها قرار بگیرد، هرچه سلاح داشته باشند، باز قدرتهایى كه این غده را در دل دنیاى اسلام كاشتند، او را دو یا چند برابر مسلح خواهند كرد؛ بنایشان بر این است. آن چیزى كه جواب ندارد و آن سلاحى كه امریكا و شوروى و دیگر حامیان اسرائیل نمى‏توانند در مقابل آن، سلاح برابر و مشابهى به میدان بیاورند، سلاح اراده و خواست ملتهاست.</span></font><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">خطبه‏هاى نماز عید فطر؛ 7 اردیبهشت 1369</span></font><br></font></h3><font size="2"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font> text/html 2011-01-28T11:19:19+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی سرباز این قصه شمایید... http://1000harf.mihanblog.com/post/35 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">نبرد فرهنگى را با مقابله‏ى به‏مثل مى‏شود پاسخ داد. كار فرهنگى و هجوم فرهنگى را با تفنگ نمى‏شود جواب داد. تفنگ او، قلم است. این را مى‏گوییم، تا مسؤولان فرهنگ كشور و كارگزاران امور فرهنگى در هر سطحى و شما فرهنگیان عزیز - اعم از معلم و دانشجو و روحانى و طلبه و مدرّستان، تا دانش‏آموزتان و تا كسانى كه در بیرونِ این نظام آموزشى كشور مشغول كارند - احساس كنید كه امروز، سربازِ این قضیه شمایید و بدانید كه چگونه دفاع خواهید كرد و چه كارى انجام خواهید داد.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font size="1"><span style="color: rgb(153, 153, 153);">دیدار با گروهى از معلمان و مسؤولان امور فرهنگى كشور و جمعى از كارگران؛ 12 اردیبهشت 1369</span></font><br></font></h3> text/html 2011-01-27T11:28:55+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی انگار اگر او نخواهد... http://1000harf.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1">بسم الله</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">الان امریكا طورى با ملتهاى جهان سوم حرف میزند كه انگار اگر او نخواهد، اینها نمى‏توانند نفس بكشند!</font><br><br></div><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(153, 153, 153); text-align: justify;"><font size="1">دیدار با معلمان و مسؤولان امور فرهنگى كشور و جمعى از كارگران؛ 12 اردیبهشت 1369</font></h3> text/html 2011-01-26T11:12:43+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی بیش‌ترین همتِ دشمن http://1000harf.mihanblog.com/post/34 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">امروز دشمن، بیشترین همت خود را روى تهاجم فرهنگى گذاشته است. من به‏عنوان یك آدم فرهنگى، این را عرض مى‏كنم، نه به‏عنوان یك آدم سیاسى. الان، كارزارى برپاست؛ شوخى نیست. جنگ نظامى، تمام شد. تازه اگر دشمن - یعنى استكبار جهانى - بتواند، حرفى ندارد كه باز هم جنگ نظامى را راه بیندازد؛ منتها برایش آسان نیست.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal; color: rgb(153, 153, 153);"><font size="1">دیدار با معلمان و مسؤولان امور فرهنگى كشور و جمعى از كارگران؛ 12 اردیبهشت 1369<br></font></h3> text/html 2011-01-25T11:33:26+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی فردوسی در قله است http://1000harf.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br>من موافقم كه از «فردوسى» تجلیل شود، شاهنامه تحلیل شود و حكمت فردوسى استخراج گردد تا همه بدانند كه این حكمت، اسلامى است یا غیراسلامى. فردوسى باید هم بزرگ شود. فردوسى در قلّه است. ما هستیم كه اسم او را «حكیم ابوالقاسم فردوسى» گذاشتیم؛ دشمنان دین كه این اسم را نگذاشته‏اند. من یك وقت گفتم كه «اسفندیار» مثل این بچه حزب‏اللّهی‌هاى امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یك حزب‏اللّهى غیورِ دین‏خواهِ مبارز وجود دارد.<br><br></font></div><h3 style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار اعضاى انجمن اهل قلم‏؛ 7 بهمن 1381</font></font></h3><span style="color: rgb(204, 204, 204);">» ایده از (</span><a style="color: rgb(204, 204, 204);" href="http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/b86d0c09a8bd5e74" target="_blank" title="گوگل‌ریدر «دکترین»">+</a><span style="color: rgb(204, 204, 204);">)</span><br><br> text/html 2011-01-24T11:19:44+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی این یک عرف است؛ فرهنگ است... http://1000harf.mihanblog.com/post/32 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">شما همین سؤال را مطرح بكنید كه چرا زنان مسؤولیتها و مدیریتهاى كلیدى ندارند؟ این سؤال قابل قبولى است. چنانچه صلاحیتهاى خوبى در زنان هست - نه این‏كه ما تعصب بورزیم و بگوییم باید حتماً زن در جایى مسؤول شود - آن‏جاهایى كه منع اسلامى ندارد - چون در جاهایى ممكن است منع اسلامى داشته باشد - تا سطوح بالا را شامل مى‏شود. البته این، یك عرف و یك فرهنگ است. این‏طور چیزها، دستورى هم نیست كه بخشنامه صادر كنیم. نه، اینها جزو فرهنگ و باورهاى جامعه است. باید این‏قدر گفته بشود، این‏قدر تكرار و استدلال بشود، تا این‏كه جا بیفتد.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-weight: normal; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">بیانات در دیدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان‏؛ 16 دی 1369</font><br></font></h3> text/html 2011-01-23T11:03:25+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی ستم‌های زنان http://1000harf.mihanblog.com/post/31 <font size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="2">زن در جامعه‏ى ایرانى ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعى، نه از لحاظ تمكن و قدرت تصرف فردى، نه از لحاظ قوانینى كه به اینها ارتباط پیدا مى‏كند، هنوز در آن حد و سطحى كه اسلام خواسته است، قرار ندارد. بر بخشى از جامعه‏ى ما، اخلاق بدى نسبت به زن حاكم است، كه البته مخصوص ایران هم نیست. چه ستمهایى كه در حق زن روا داشته شده و اسمش ستم است، و چه ستمهایى كه اسمش هم ستم نیست، اما در حقیقت ستم است؛ مثل همین سوق دادن به تجمل و مصرف‏گرایى و آرایشهاى بیهوده و مخارج سنگین و تبدیل شدن به یك وسیله‏ى مصرف. این، ستم بزرگى بر زن است. شاید بشود گفت كه هیچ ظلمى بالاتر از این نیست.</font><br></div><font size="2"><br></font><h3 style="font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="1">بیانات در دیدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان‏؛ 16 دی 1369</font><br></font></h3> text/html 2011-01-07T08:45:25+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی آن چیزی که دشمن را می‌ترساند... http://1000harf.mihanblog.com/post/30 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">امروز آن چیزى كه دشمن را مى‏ترساند، اتحاد ملت ایران است. این خونخواران جهانى، بیشتر از همه چیز از اتحاد شما مردم مى‏ترسند. اگر نمى‏توانند با یك ملت روبه‏رو بشوند، بر اثر این نیست كه نمى‏خواهند روبه‏رو بشوند؛ نه، از وحدت و شجاعت و ایمان آن ملت مى‏ترسند؛ والّا استعمار جهانى و استكبار نشان داده‏اند كه از جنایت باكى ندارند.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-weight: normal; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">سخنرانى در دیدار با اعضاى جامعه‏ى انجمنهاى اسلامى اصناف و بازار و مجامع امور صنفى سراسر كشور؛ 13 تیر 1370</font><br></font></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font> text/html 2011-01-04T13:45:38+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی رأس فتنه http://1000harf.mihanblog.com/post/29 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">امروز ما شاهد آن هستیم كه غیر از رأس فتنه و فساد - یعنى رژیم جبار امریكا - و كسانى كه به صورت شدیدى وابسته و متصل و هم جهت با او هستند و با ملت ایران دشمنىِ بسیار عمیقى دارند و به هیچ‏وجه انقلاب با آنها كنار نمى‏آید و آنها هم با انقلاب كنار نمى‏آیند، بقیه‏ى كسانى كه در دنیا شاهد و ناظر وضع ملت ما بودند، در مقابل این ملت سر تعظیم فرود آوردند و به طرفش دست دوستى دراز كردند. </font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">سخنرانى در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره)؛ 14 خرداد 1369</font><br></font></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font> text/html 2010-12-29T11:21:00+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی ما مسلمانیم http://1000harf.mihanblog.com/post/28 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">به بركت هدایت امام و رهبر عظیم‏الشّأنمان، از گذرگاههاى بسیار خطرناكى گذشتیم. با قوّت و قدرت، راه را ادامه مى‏دهیم و كشور را مى‏سازیم و قدرتمان را از لحاظ اقتصادى و نظامى و سیاسى و توانایى عظیم فرهنگى اضافه مى‏كنیم و روزبه‏روز در جامعه پیشرفت خواهیم كرد. ما مسلمانیم، قرآن در دست ماست و دلهاى ما به اسلام و قرآن وابسته است. باید بهترین باشیم. باید پیش برویم و خواهیم رفت. شبهاى تاریك و ظلمانى را گذرانده‏ایم، باز هم پاره‏هاى ابر فتنه را در هر زمانى با تمسك به خداوند و قرآن، از سر خواهیم گذراند.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" size="1">خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران‏؛ 28 مهر 1368</font><br></font></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font> text/html 2010-12-26T15:18:16+01:00 1000harf.mihanblog.com مهدی شفاعتی روزهایی که مثل هم‌ند؛ اما... http://1000harf.mihanblog.com/post/27 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><font size="1">بسم الله</font><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">نهم دى با دهم دى فرقى ندارد؛ این مردمند كه ناگهان با یك حركت - كه آن حركت برخاسته از همان عواملى است كه نوزدهم دىِ قم را تشكیل داد؛ یعنى برخاسته‌ى از بصیرت است، از دشمن‌‌‌‌‌شناسى است، از وقت‌‌‌‌‌شناسى است، از حضور در عرصه‌ى مجاهدانه است - روز نهم دى را هم متمایز میكنند.</font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><h3 style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="1">بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 19 دى؛ 19 دی 1388</font><br></font></h3><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font>